Aanspreekpunt integriteit (API)

Als familieclub willen we binnen VC Kalken zorg dragen voor onze leden, ongeacht hun leeftijd.

Samenwerken aan een positief groepsklimaat waar iedereen zich goed in voelt draagt bij tot een gevoel van verbondenheid en (sportieve) groei.

Een heleboel kinderen en jongeren beleven elke dag fijne sportmomenten. Dat gebeurt natuurlijk het liefst op een veilige manier. Een belangrijk aspect daarbij is de lichamelijke, emotionele en seksuele integriteit. We willen als VC Kalken onze leden een omgeving aanbieden waarin ze leren omgaan met elkaar en zich kunnen ontplooien op diverse levensdomeinen.

We willen alles doen wat haalbaar is om de integriteit van onze sporters te beschermen. We zijn dat aan de kinderen en jongeren verplicht, omdat hun welzijn elk ander belang overstijgt, en aan de ouders, die hun kroost aan onze zorgen toevertrouwen.

Zeg gerust “Ik vind dat niet OK, dat mag niet.” Jij als speler bepaalt immers zelf wat je niet OK vindt en waar jouw grens ligt. Zowel op fysiek als emotioneel gebied.

Jouw lichaam en gevoelens geven aan wat je normaal vindt of juist heel vreemd, wat je leuk vindt en wat niet. Dit kan verschillen van persoon tot persoon, daar is niets mis mee. Misschien merk je wel dat iemand over die grens heen gaat en voel je dat er iets niet klopt. Dat kan gaan over vervelende opmerkingen over je lichaam, je manier van kleden, je manier van praten,…  Intieme gesprekken die je niet wil, aanrakingen die niets met de sport te maken hebben, begluurd worden, uitgesloten worden van spelletjes…Of zie/merk je iets op waar je je geen raad mee weet…. Als dat gebeurt, praat er dan over, ook als het niet bij jezelf maar bij anderen gebeurt.

Ook problemen rond pesten kunnen aan ons aanspreekpunt gemeld worden. We streven er immers naar een pestvrije sportclub te zijn.

We willen er als club niet alleen zijn voor onze jonge sporters, maar ook voor onze meerderjarige spelers. Daarom stellen we het Aanspreekpunt Integriteit beschikbaar voor al onze  spelers/leden?.

Wie?

Ons Aanspreekpunt Integriteit (API) zal naar je luisteren en je verhaal ernstig nemen. Jij staat centraal. Samen zoeken we naar een oplossing rekening houdend met je eigen wensen en verwachtingen. We bespreken discreet en vertrouwelijk wat onze wederzijdse verwachtingen zijn, wat mogelijke acties kunnen zijn, wat de grenzen zijn en welke informatie we aan wie mogen doorgeven indien we dat nodig achten.

 

Tine Gheysen

0496 77 01 04

 

Anouk De Buck

0478 75 78 49

Anoniem – extern – buiten de club

Heb je schrik of wil je gratis of anonieme hulp…

Preventieve hulp voor daders: Stop it now! : bel 0800 200 of


 
Copyright ©2024 VC Kalken. All Rights Reserved. Created with Joomla and Helix 3.