1. Waar je komt als lid van onze club, zorg je dat je steeds een positieve indruk nalaat. Zo wordt er bijvoorbeeld voor en na de wedstrijd niet gerookt of alcohol gedronken.

  2. Je maakt deel uit van een team, dus gedraag je fair tegenover al je medespelers. Een (h)echt team wordt ook gevormd naast het terrein en pestgedrag wordt niet getolereerd.

  3. Je trainer zet zich volledig in voor jou. Tracht steeds correct uit te voeren wat je wordt opgedragen. Wanneer iets aan de groep wordt uitgelegd, zorg er dan voor dat het stil is. Dit geldt ook voor de ballen!

  4. Wees steeds op tijd op training of wedstrijd. Tracht maximaal aanwezig te zijn. Kan dit uitzonderlijk niet, verwittig dan je trainer via sms of telefoon. Dit zo snel mogelijk, maar minimaal 2u voor de training. Op training verlaat niemand het terrein zonder een seintje te geven.

  5. Gedraag je sportief, zowel op training, tegenover trainer en medespelers, als op de wedstrijd  tegenover scheidsrechters, tegenstanders en supporters.

  6. GSM gebruik tijdens trainingen en wedstrijden is niet toegestaan. In noodsituaties vraag je eerst toestemming aan je trainer.

  7. Hou de veiligheid van jezelf en de anderen in het oog. Een in je terrein rollende bal wordt bijv. nooit teruggegooid of -geschopt, maar terugbezorgd of aan de kant gelegd. Draag zorg voor elkaar.

  8. Op het einde van de training helpt iedereen de ballen te verzamelen en het materiaal op te bergen. Help mee om het materiaal en de ballen in goede staat te houden.

  9. Neem na de inspanning een douche. Hou hierbij rekening met de zaalwachter, dus verlaat na 30 min een propere kleedkamer. Verzorg je kledij voor, tijdens en na het sporten. Zorg ervoor dat je kledij (sportkledij, ondergoed, schoenen) aangepast is aan de sport die je beoefent.

  10. Laat nooit waardevolle voorwerpen achter in de kleedkamers, neem ze mee naar de zaal of geef ze in bewaring bij de trainer. Breng niet te veel geld mee naar de sporthal.

  11. Onze jeugdafdeling kost veel geld. Wanneer de club een activiteit plant om geld in het laatje te brengen: kermiscafé, eetfestijn, koekenverkoop enz, zet je dan in om er een groot succes van te maken. Het komt immers ten goede van jezelf en de andere leden.

 

En zeker niet vergeten... een VOLLEYBAL is GEEN VOETBAL!

Copyright ©2023 VC Kalken. All Rights Reserved. Created with Joomla and Helix 3.