1. Waar je komt als lid van onze club, zorg je dat je steeds een positieve indruk nalaat.

 2. We streven naar gezond sporten. Roken en alcoholgebruik gaan niet samen tijdens sportieve activiteiten. Spelers onder de 16 jaar roken niet en drinken geen alcohol.

 3. Illegale drugs worden niet getolereerd binnen de club. Bij signalen zal het bestuur het niet nalaten om de betrokken personen aan te spreken.

 4. Je maakt deel uit van een team, dus gedraag je fair tegenover al je medespelers. Een (h)echt team wordt ook gevormd naast het terrein. Gedraag je sportief tegenover trainer, medespelers, scheidsrechters, tegenstanders en supporters.

 5. Hou de veiligheid van jezelf en de anderen in het oog. Een in je terrein rollende bal wordt bijv. nooit teruggegooid of -geschopt, maar veilig terugbezorgd of aan de kant gelegd. Draag zorg voor mekaars fysiek en mentaal welzijn. Zie je iets wat niet door de beugel kan, spreek je trainer of een API aan.

 6. Grensoverschrijdend gedrag (onder andere pestgedrag) wordt niet getolereerd. Ook hier kan je terecht bij trainer of API.

 7. Je trainer zet zich volledig in voor jou. Tracht steeds correct uit te voeren wat je wordt opgedragen. Wanneer iets wordt uitgelegd, zorg er dan voor dat het stil is (niet praten, niet dribbelen met ballen,…). Gemaakte afspraken worden opgevolgd.

 8. Wees steeds op tijd op training of wedstrijd. Je bent speelklaar op het afgesproken uur. Tracht maximaal aanwezig te zijn. Kan dit uitzonderlijk niet, verwittig dan je trainer zoals afgesproken. Dit zo snel mogelijk, maar minimaal 2u voor de training. Op training en wedstrijd verlaat niemand het terrein zonder een seintje te geven.

 9. GSM gebruik tijdens trainingen en wedstrijden is niet toegestaan. In noodsituaties vraag je eerst toestemming aan je trainer.

 10. Gebruik van sociale media houdt risico’s in. Wees je er van bewust dat communiceren (via whatsapp, snapchat,...) over ploeg- en volleybal-gerelateerde zaken in subgroepjes binnen je ploeg niet ok is. Gevoelige zaken bespreek je best face-to-face, eventueel met ondersteuning van je trainer, en niet via sociale media.

 11. Bij het begin en einde van trainingen en wedstrijden helpt iedereen de ballen te verzamelen en het materiaal op te zetten of op te bergen. Help mee om het materiaal en ballen in goede staat te houden.

 12. Neem na de inspanning een douche. Hou hierbij rekening met de zaalwachter, dus verlaat de kleedkamer tijdig en in een propere staat. Verzorg je kledij voor, tijdens en na het sporten. Zorg ervoor dat je kledij (sportkledij, ondergoed, degelijke sportschoenen) aangepast is aan de sport die je beoefent.

 13. Breng waardevolle voorwerpen bij voorkeur niet mee en laat ze zeker niet achter in de kleedkamers. Neem ze mee naar de zaal onder eigen verantwoordelijkheid. Breng niet te veel geld mee naar de sporthal.

 14. Het runnen van onze club kost veel geld. Wanneer de club een activiteit organiseert om geld in het laatje te brengen: kermiscafé, eetfestijn, enz, zet je dan in om er een groot succes van te maken. Het komt immers ten goede van jezelf en de andere leden.

 15. Lidgeld wordt op tijd betaald.
Copyright ©2024 VC Kalken. All Rights Reserved. Created with Joomla and Helix 3.