Algemeen

Aanspreekpunt integriteit (API)

Als familieclub willen we binnen VC Kalken zorg dragen voor onze leden, ongeacht hun leeftijd.

Samenwerken aan een positief groepsklimaat waar iedereen zich goed in voelt draagt bij tot een gevoel van verbondenheid en (sportieve) groei.

Een heleboel kinderen en jongeren beleven elke dag fijne sportmomenten. Dat gebeurt natuurlijk het liefst op een veilige manier. Een belangrijk aspect daarbij is de lichamelijke, emotionele en seksuele integriteit. We willen als VC Kalken onze leden een omgeving aanbieden waarin ze leren omgaan met elkaar en zich kunnen ontplooien op diverse levensdomeinen.

We willen alles doen wat haalbaar is om de integriteit van onze sporters te beschermen. We zijn dat aan de kinderen en jongeren verplicht, omdat hun welzijn elk ander belang overstijgt, en aan de ouders, die hun kroost aan onze zorgen toevertrouwen.

Zeg gerust “Ik vind dat niet OK, dat mag niet.” Jij als speler bepaalt immers zelf wat je niet OK vindt en waar jouw grens ligt. Zowel op fysiek als emotioneel gebied.

Jouw lichaam en gevoelens geven aan wat je normaal vindt of juist heel vreemd, wat je leuk vindt en wat niet. Dit kan verschillen van persoon tot persoon, daar is niets mis mee. Misschien merk je wel dat iemand over die grens heen gaat en voel je dat er iets niet klopt. Dat kan gaan over vervelende opmerkingen over je lichaam, je manier van kleden, je manier van praten,…  Intieme gesprekken die je niet wil, aanrakingen die niets met de sport te maken hebben, begluurd worden, uitgesloten worden van spelletjes…Of zie/merk je iets op waar je je geen raad mee weet…. Als dat gebeurt, praat er dan over, ook als het niet bij jezelf maar bij anderen gebeurt.

Ook problemen rond pesten kunnen aan ons aanspreekpunt gemeld worden. We streven er immers naar een pestvrije sportclub te zijn.

We willen er als club niet alleen zijn voor onze jonge sporters, maar ook voor onze meerderjarige spelers. Daarom stellen we het Aanspreekpunt Integriteit ook beschikbaar voor al onze  spelers/leden[VI1] [TG2] ?.

Wie zijn we?

Onze Aanspreekpunten Integriteit (API) zullen naar je luisteren en je verhaal ernstig nemen. Jij staat centraal. Samen zoeken we naar een oplossing rekening houdend met je eigen wensen en verwachtingen. We bespreken discreet en vertrouwelijk wat onze wederzijdse verwachtingen zijn, wat mogelijke acties kunnen zijn, wat de grenzen zijn en welke informatie we aan wie mogen doorgeven indien we dat nodig achten.

 • Tine Gheysen   : (0496 77 01 04)
   
 • Ilka Vandereyden: (0477 18 57 21)

Anoniem – extern – buiten de club

Heb je schrik of wil je gratis of anonieme hulp…

 • Kinderen en jongeren:
  • www.awel.be of bel 102 (elke dag telefonisch via telefoonnummer 102 van 16u tot 22u of chatten tussen 18u en 22u, behalve op zon- en feestdagen)
  • www.nupraatikerover.be (ma en di-avond van 18u30 tot 21u30 en op woe en do avond van 19u tot 22u)
  • www.clbchat.be (ma-di-do: 17u-21u ; woe : 14u-21u)
 • Alle leeftijden:
  • www.tele-onthaal.be of bel 106 (chat elke avond en woe nm vanaf 15u)
  • Hulplijn ‘geweld, misbruik en kindermishandeling’: bel 1712 of www.1712.be (van 9u tot 17u)
  • Je eigen huisarts

Preventieve hulp voor daders: Stop it now! : bel 0800 200 of


 

Te volgen procedure

Het aangifteformulier ‘Verzekering tegen lichamelijke ongevallen’ moet opgestuurd worden door de secretaris naar Ethias. U kan dit hier downloaden: Verzekeringsformulier

De aangifte dient als volgt ingevuld te worden:

 1. Het deel “Identiteit van de verzekeringsnemer” wordt ingevuld door de secretaris.
 2. Het deel “Identiteit SLACHTOFFER” zoveel mogelijk door het lid (aansluitingsnummer enz. wordt door de secretaris ingevuld).
 3. Het deel “Gegevens van het ongeval, beschrijving ongeval, betrokkenheid andere partijen, getuigenissen, toezicht”  wordt ingevuld door het lid.
 4. Op het gedeelte “bericht aan de slachtoffers van het ongeval” moet een klevertje van de ziekenbond gekleefd worden. Onderaan moet dit blad getekend worden door door het de gekwetste of haar voogd.
 5. Het deel “Geneeskundig getuigschrift” door de behandelende geneesheer laten invullen.

Hierna wordt alles aan de secretaris bezorgd :

Guido Scheire
Centrumwijk 55
9270 Kalken

Dan wordt dit alles door de secretaris ingegeven op de website van Ethias.

 

Voor te leggen schadebewijsstukken:

Medische kosten (honoraria, ziekenhuisfacturen, apothekerskosten, ...) kunnen door het slachtoffer worden voldaan, waarna het slachtoffer de getuigschriften voor verstrekte hulp/facturen indient bij de mutualiteit met het oog op tussenkomst. De mutualiteit levert een kwijtschrift af met opgave van de persoonlijke opleg.

De verzekeraar komt tussen in deze persoonlijke opleg mits voorlegging van:

 • origineel kwijtschrift afgeleverd door de mutualiteit (mee te sturen met genezingsattest)
 • originele apothekersnota’s (mee te sturen met genezingsattest)
 • ziekenhuisfactuur (mee te sturen met genezingsattest)

Na ieder ongeval moet een genezingsattest worden ingediend (zelfs indien er geen enkel schadebewijsstuk wordt voorgelegd en Ethias niet tot tussenkomst gehouden is).

Voorlegging van een genezingsattest is NOODZAKELIJK VOORALEER ER OPNIEUW MAG GESPEELD WORDEN.

Via onderstaande links kan u de juiste formulieren downloaden. Vul ze in en geef ze aan jouw trainer of onze secretaris Guido. Die zal dan de gegevens controleren en het document voorzien van een stempel. Dat document kan u dan bezorgen aan uw ziekenfonds.

Pagina 1 van 4

Nieuws

Heren

Dames

Jeugd

Wedstrijdverslagen

Copyright ©2019 VC Kalken. All Rights Reserved. Created with Joomla and Helix 3.