Algemeen

Volleybalclub kalken verhuurt ook materiaal. U kan bij ons terecht voor:

 • Borden: €0.15
 • Bestek €0.10
 • Wijnglazen €0.15
 • Champagneglazen €0.15

 • Tafel €4.00
 • Hoge plooibare tafel €5.00
 • Stoelen €1.00

 • Bain-Marie €10
 • Fritex €10
 • Koffiezet €10
 • Verwarmingskanon - zonder gas €10

 • Tent - 8m x 4m €150
 • Tent - 4m x 4m €100

Voor meer info en reservaties:

Aanspreekpunt integriteit (API)

Als familieclub willen we binnen VC Kalken zorg dragen voor onze leden, ongeacht hun leeftijd.

Samenwerken aan een positief groepsklimaat waar iedereen zich goed in voelt draagt bij tot een gevoel van verbondenheid en (sportieve) groei.

Een heleboel kinderen en jongeren beleven elke dag fijne sportmomenten. Dat gebeurt natuurlijk het liefst op een veilige manier. Een belangrijk aspect daarbij is de lichamelijke, emotionele en seksuele integriteit. We willen als VC Kalken onze leden een omgeving aanbieden waarin ze leren omgaan met elkaar en zich kunnen ontplooien op diverse levensdomeinen.

We willen alles doen wat haalbaar is om de integriteit van onze sporters te beschermen. We zijn dat aan de kinderen en jongeren verplicht, omdat hun welzijn elk ander belang overstijgt, en aan de ouders, die hun kroost aan onze zorgen toevertrouwen.

Zeg gerust “Ik vind dat niet OK, dat mag niet.” Jij als speler bepaalt immers zelf wat je niet OK vindt en waar jouw grens ligt. Zowel op fysiek als emotioneel gebied.

Jouw lichaam en gevoelens geven aan wat je normaal vindt of juist heel vreemd, wat je leuk vindt en wat niet. Dit kan verschillen van persoon tot persoon, daar is niets mis mee. Misschien merk je wel dat iemand over die grens heen gaat en voel je dat er iets niet klopt. Dat kan gaan over vervelende opmerkingen over je lichaam, je manier van kleden, je manier van praten,…  Intieme gesprekken die je niet wil, aanrakingen die niets met de sport te maken hebben, begluurd worden, uitgesloten worden van spelletjes…Of zie/merk je iets op waar je je geen raad mee weet…. Als dat gebeurt, praat er dan over, ook als het niet bij jezelf maar bij anderen gebeurt.

Ook problemen rond pesten kunnen aan ons aanspreekpunt gemeld worden. We streven er immers naar een pestvrije sportclub te zijn.

We willen er als club niet alleen zijn voor onze jonge sporters, maar ook voor onze meerderjarige spelers. Daarom stellen we het Aanspreekpunt Integriteit beschikbaar voor al onze  spelers/leden?.

Wie zijn we?

Onze Aanspreekpunten Integriteit (API) zullen naar je luisteren en je verhaal ernstig nemen. Jij staat centraal. Samen zoeken we naar een oplossing rekening houdend met je eigen wensen en verwachtingen. We bespreken discreet en vertrouwelijk wat onze wederzijdse verwachtingen zijn, wat mogelijke acties kunnen zijn, wat de grenzen zijn en welke informatie we aan wie mogen doorgeven indien we dat nodig achten.

Tine Gheysen

(0496 77 01 04)

 

 

 

 

Ilka Vandereyden

(0477 18 57 21) 

Anoniem – extern – buiten de club

Heb je schrik of wil je gratis of anonieme hulp…

Preventieve hulp voor daders: Stop it now! : bel 0800 200 of


 

Te volgen procedure

Het aangifteformulier ‘Verzekering tegen lichamelijke ongevallen’ moet opgestuurd worden door de secretaris naar Ethias. U kan dit hier downloaden: Verzekeringsformulier

De aangifte dient als volgt ingevuld te worden:

 1. Het deel “Identiteit van de verzekeringsnemer” wordt ingevuld door de secretaris.
 2. Het deel “Identiteit SLACHTOFFER” zoveel mogelijk door het lid (aansluitingsnummer enz. wordt door de secretaris ingevuld).
 3. Het deel “Gegevens van het ongeval, beschrijving ongeval, betrokkenheid andere partijen, getuigenissen, toezicht”  wordt ingevuld door het lid.
 4. Op het gedeelte “bericht aan de slachtoffers van het ongeval” moet een klevertje van de ziekenbond gekleefd worden. Onderaan moet dit blad getekend worden door door het de gekwetste of haar voogd.
 5. Het deel “Geneeskundig getuigschrift” door de behandelende geneesheer laten invullen.

Hierna wordt alles aan de secretaris bezorgd :

Patricia Van Mossevelde
Bosstraatje 40
9270 Kalken

Dan wordt dit alles door de secretaris ingegeven op de website van Ethias.

 

Voor te leggen schadebewijsstukken:

Medische kosten (honoraria, ziekenhuisfacturen, apothekerskosten, ...) kunnen door het slachtoffer worden voldaan, waarna het slachtoffer de getuigschriften voor verstrekte hulp/facturen indient bij de mutualiteit met het oog op tussenkomst. De mutualiteit levert een kwijtschrift af met opgave van de persoonlijke opleg.

De verzekeraar komt tussen in deze persoonlijke opleg mits voorlegging van:

 • origineel kwijtschrift afgeleverd door de mutualiteit (mee te sturen met genezingsattest)
 • originele apothekersnota’s (mee te sturen met genezingsattest)
 • ziekenhuisfactuur (mee te sturen met genezingsattest)

Na ieder ongeval moet een genezingsattest worden ingediend (zelfs indien er geen enkel schadebewijsstuk wordt voorgelegd en Ethias niet tot tussenkomst gehouden is).

Voorlegging van een genezingsattest is NOODZAKELIJK VOORALEER ER OPNIEUW MAG GESPEELD WORDEN.

Via onderstaande links kan u de juiste formulieren downloaden. Vul ze in en geef ze aan jouw trainer of onze secretaris Guido. Die zal dan de gegevens controleren en het document voorzien van een stempel. Dat document kan u dan bezorgen aan uw ziekenfonds.

 1. Waar je komt als lid van onze club, zorg je dat je steeds een positieve indruk nalaat. Zo wordt er bijvoorbeeld voor en na de wedstrijd niet gerookt of alcohol gedronken.

 2. Je maakt deel uit van een team, dus gedraag je fair tegenover al je medespelers. Een (h)echt team wordt ook gevormd naast het terrein en pestgedrag wordt niet getolereerd.

 3. Je trainer zet zich volledig in voor jou. Tracht steeds correct uit te voeren wat je wordt opgedragen. Wanneer iets aan de groep wordt uitgelegd, zorg er dan voor dat het stil is. Dit geldt ook voor de ballen!

 4. Wees steeds op tijd op training of wedstrijd. Tracht maximaal aanwezig te zijn. Kan dit uitzonderlijk niet, verwittig dan je trainer via sms of telefoon. Dit zo snel mogelijk, maar minimaal 2u voor de training. Op training verlaat niemand het terrein zonder een seintje te geven.

 5. Gedraag je sportief, zowel op training, tegenover trainer en medespelers, als op de wedstrijd  tegenover scheidsrechters, tegenstanders en supporters.

 6. GSM gebruik tijdens trainingen en wedstrijden is niet toegestaan. In noodsituaties vraag je eerst toestemming aan je trainer.

 7. Hou de veiligheid van jezelf en de anderen in het oog. Een in je terrein rollende bal wordt bijv. nooit teruggegooid of -geschopt, maar terugbezorgd of aan de kant gelegd. Draag zorg voor elkaar.

 8. Op het einde van de training helpt iedereen de ballen te verzamelen en het materiaal op te bergen. Help mee om het materiaal en de ballen in goede staat te houden.

 9. Neem na de inspanning een douche. Hou hierbij rekening met de zaalwachter, dus verlaat na 30 min een propere kleedkamer. Verzorg je kledij voor, tijdens en na het sporten. Zorg ervoor dat je kledij (sportkledij, ondergoed, schoenen) aangepast is aan de sport die je beoefent.

 10. Laat nooit waardevolle voorwerpen achter in de kleedkamers, neem ze mee naar de zaal of geef ze in bewaring bij de trainer. Breng niet te veel geld mee naar de sporthal.

 11. Onze jeugdafdeling kost veel geld. Wanneer de club een activiteit plant om geld in het laatje te brengen: kermiscafé, eetfestijn, koekenverkoop enz, zet je dan in om er een groot succes van te maken. Het komt immers ten goede van jezelf en de andere leden.

 

En zeker niet vergeten... een VOLLEYBAL is GEEN VOETBAL!

Sporthal

Adres:

Leeweg 25
9270 Laarne

09 369 16 31

 
 

Door verschillende werkzaamheden in de ruime buurt van de sporthal is er een complexe verkeerssituatie ontstaan waardoor de sporthal enkel nog bereikbaar via de Wegvoeringsstraat/Meirhoekstraat/Laarnesteenweg - Korte Meire en Veldmeersstraat

Verkeer dat via de autosnelweg E17 naar Laarne komt, raden we aan om in plaats van afrit 11 Beervelde te nemen, de R4 richting Merelbeke te nemen en vervolgens afrit 5 Laarne

Het verkeer dat via de N445 uit de richting Dendermonde komt, raden we aan om via de N407 richting Wetteren te rijden en vervolgens daar via de Laarnesteenweg naar de sporthal te rijden.

 
 

Voorjaar 1970

 • vanuit turnkring "Vrank & Vroom" wordt een volleybalterrein (tuin Werner De Gelder) aangelegd.
 • uit de zomerse volleybalonderonsjes wordt een volleybalploeg gedistilleerd.

1975 - 1976

 • aansluiting van VC Kalken bij het BVBV onder stamnummer 1464
 • we startten in 4e provinciale A en eindigden onmiddellijk op de 4e plaats
 • thuiswedstrijden gebeurden buiten op de gemeentelijke jongensschool

1976 - 1977

 • kampioen in het 2e levensjaar (met uitsluitend eigen spelers!)

1978 - 1979

 • supportersclub (met een 100-tal leden) werd gestart
 • voor het eerst getraind door een trainer van buitenaf : Hilaire Panis
 • 1ste Kalkens jeugdploeg : scholieren
 • als 2de gerangschikte naar 2e provinciale

1979 -1980

 • in 2de provinciale moest uitgeweken worden naar een zaal : Scheppersinstituut - Wetteren

1980 - 1981

 • door allerlei ernstige kwetsuren werd er voor een tweede maal op rij gedegradeerd

1981 - 1982

 • thuiswedstrijden werden in de Damvallei gespeeld
 • kampioen en promotie naar 3de provinciale

1984 - 1985

 • er wordt gestart met een ploeg in VOBOG competitie
 • 1ste kermiscafé in de mouterij
 • terug naar 2e provinciale
 • het damesvolleybal doet z'n intrede in Kalken

1985 - 1986

 • 1ste editie van het familie - en wijktornooi

1990 - 1991

 • we nemen onze intrek in de sporthal in Laarne
 • echte start van onze jeugdwerking (11 - 12 - 13 jarigen)
 • Vobogploeg stijgt naar de 2de reeks

1992 - 1993

 • adoptie van damesploeg VOS Wetteren (met heel wat Kalkense speelsters)
 • oprichten van ploeg in 3de provinciale
 • Vobogploeg : kampioen en naar 1e reeks

1993 - 1994

 • heren eindigen 2de en promoveren naar 1e provinciale

1994 - 1995

 • 20 jaar volleybal Kalken
 • heren zakken naar 2e provinciale

1995 - 1996

 • promotie dames naar 1e provinciale

1996 - 1997

 • heren kampioen in 2e provinciale
 • VC Kalken heeft zijn eigen bier : UNKERZAK

1997 - 1998

 • opstarten volleybalschool
 • heren hebben lang meegedaan voor promotie naar divisie (testmatch tegen Wetteren en eindronde werden verloren)
 • 1ste 24-urentornooi
 • VC Kalken wordt een VZW

1999 - 2000

 • 25 jaar VC Kalken
 • dames 3de provinciale kampioen
 • heren en dames zakken naar 2de provinciale

2000 - 2001

 • dames spelen en verliezen de finale van de beker van Oost-Vlaanderen
 • dames promoveren naar 1ste provinciale

2001 - 2002

 • echte fusie van heren - en damesafdeling

2005 - 2006

 • dames worden tweede en gaan via de eindronde over naar 2de provinciale

Pagina 1 van 2

Nieuws

Heren

Dames

Jeugd

Wedstrijdverslagen

Copyright ©2023 VC Kalken. All Rights Reserved. Created with Joomla and Helix 3.