Algemeen

Nieuwe collectie komt er aan, nog even geduld...

Volleybalclub kalken verhuurt ook materiaal. U kan bij ons terecht voor:

 • Borden: €0.20
 • Bestek €0.10
 • Wijnglazen €0.20
 • Champagneglazen €0.20
 • Pilsglazen €0.20
 • Unkerzakglazen €0.20
 • Frisdrankglazen €0.20
 • Koffietas+bord €0.20
 • Tafel
  • Groot (hout) €4.00
  • Klein (hout) €3.00
  • Rond (plastic) €3.00
  • Hoge statafel €6.00
  • Hoge statafel met hoes €10.00
  • Buffettafel (hout) €4.00
 • Stoelen
  • Kuipstoel (plastic, wit) €1.00
  • Kuipstoel (plastic, groen) €1.00
  • Klapstoel hout) €1.00
 • Bain-Marie €10
 • Fritex €10
 • Koffiezet €10
 • Verwarm paddenstoel op gas (niet meegeleverd) €30

 • Tent - 8m x 4m €180
 • Tent - 4m x 4m €120

Prijzen inclusief BTW

Voor meer info en reservaties:

Als familieclub willen we binnen VC Kalken zorg dragen voor onze leden, ongeacht hun leeftijd.

Samenwerken aan een positief groepsklimaat waar iedereen zich goed in voelt draagt bij tot een gevoel van verbondenheid en (sportieve) groei.

Een heleboel kinderen en jongeren beleven elke dag fijne sportmomenten. Dat gebeurt natuurlijk het liefst op een veilige manier. Een belangrijk aspect daarbij is de lichamelijke, emotionele en seksuele integriteit. We willen als VC Kalken onze leden een omgeving aanbieden waarin ze leren omgaan met elkaar en zich kunnen ontplooien op diverse levensdomeinen.

We willen alles doen wat haalbaar is om de integriteit van onze sporters te beschermen. We zijn dat aan de kinderen en jongeren verplicht, omdat hun welzijn elk ander belang overstijgt, en aan de ouders, die hun kroost aan onze zorgen toevertrouwen.

Zeg gerust “Ik vind dat niet OK, dat mag niet.” Jij als speler bepaalt immers zelf wat je niet OK vindt en waar jouw grens ligt. Zowel op fysiek als emotioneel gebied.

Jouw lichaam en gevoelens geven aan wat je normaal vindt of juist heel vreemd, wat je leuk vindt en wat niet. Dit kan verschillen van persoon tot persoon, daar is niets mis mee. Misschien merk je wel dat iemand over die grens heen gaat en voel je dat er iets niet klopt. Dat kan gaan over vervelende opmerkingen over je lichaam, je manier van kleden, je manier van praten,…  Intieme gesprekken die je niet wil, aanrakingen die niets met de sport te maken hebben, begluurd worden, uitgesloten worden van spelletjes…Of zie/merk je iets op waar je je geen raad mee weet…. Als dat gebeurt, praat er dan over, ook als het niet bij jezelf maar bij anderen gebeurt.

Ook problemen rond pesten kunnen aan ons aanspreekpunt gemeld worden. We streven er immers naar een pestvrije sportclub te zijn.

We willen er als club niet alleen zijn voor onze jonge sporters, maar ook voor onze meerderjarige spelers. Daarom stellen we het Aanspreekpunt Integriteit beschikbaar voor al onze  spelers/leden?.

Wie?

Ons Aanspreekpunt Integriteit (API) zal naar je luisteren en je verhaal ernstig nemen. Jij staat centraal. Samen zoeken we naar een oplossing rekening houdend met je eigen wensen en verwachtingen. We bespreken discreet en vertrouwelijk wat onze wederzijdse verwachtingen zijn, wat mogelijke acties kunnen zijn, wat de grenzen zijn en welke informatie we aan wie mogen doorgeven indien we dat nodig achten.

 

Tine Gheysen

0496 77 01 04

 

Anouk De Buck

0478 75 78 49

Anoniem – extern – buiten de club

Heb je schrik of wil je gratis of anonieme hulp…

Preventieve hulp voor daders: Stop it now! : bel 0800 200 of


 

Kort na de start van het seizoen - en na het betalen van het lidgeld zal er via Twizzit een attest worden aangemaakt.
U krijgt hiervan een melding en kan het attest downloaden in de sectie 'media' via uw Twizzit-account.

Te volgen procedure

Het aangifteformulier ‘Verzekering tegen lichamelijke ongevallen’ moet opgestuurd worden door de secretaris naar Ethias. U kan dit hier downloaden: Verzekeringsformulier

De aangifte dient als volgt ingevuld te worden:

 1. Het deel “Identiteit van de verzekeringsnemer” wordt ingevuld door de secretaris.
 2. Het deel “Identiteit SLACHTOFFER” zoveel mogelijk door het lid (aansluitingsnummer enz. wordt door de secretaris ingevuld).
 3. Het deel “Gegevens van het ongeval, beschrijving ongeval, betrokkenheid andere partijen, getuigenissen, toezicht”  wordt ingevuld door het lid.
 4. Op het gedeelte “bericht aan de slachtoffers van het ongeval” moet een klevertje van de ziekenbond gekleefd worden. Onderaan moet dit blad getekend worden door door het de gekwetste of haar voogd.
 5. Het deel “Geneeskundig getuigschrift” door de behandelende geneesheer laten invullen.

Hierna wordt alles aan de secretaris bezorgd binnen de 8 dagen :

Patricia Van Mossevelde
Bosstraatje 40
9270 Kalken

Dan wordt dit alles door de secretaris ingegeven op de website van Ethias.

 

Voor te leggen schadebewijsstukken:

Medische kosten (honoraria, ziekenhuisfacturen, apothekerskosten, ...) kunnen door het slachtoffer worden voldaan, waarna het slachtoffer de getuigschriften voor verstrekte hulp/facturen indient bij de mutualiteit met het oog op tussenkomst. De mutualiteit levert een kwijtschrift af met opgave van de persoonlijke opleg.

De verzekeraar komt tussen in deze persoonlijke opleg mits voorlegging van:

 • origineel kwijtschrift afgeleverd door de mutualiteit (mee te sturen met genezingsattest)
 • originele apothekersnota’s (mee te sturen met genezingsattest)
 • ziekenhuisfactuur (mee te sturen met genezingsattest)

Na ieder ongeval moet een genezingsattest worden ingediend (zelfs indien er geen enkel schadebewijsstuk wordt voorgelegd en Ethias niet tot tussenkomst gehouden is).

Voorlegging van een genezingsattest is NOODZAKELIJK VOORALEER ER OPNIEUW MAG GESPEELD WORDEN.

 1. Waar je komt als lid van onze club, zorg je dat je steeds een positieve indruk nalaat.

 2. We streven naar gezond sporten. Roken en alcoholgebruik gaan niet samen tijdens sportieve activiteiten. Spelers onder de 16 jaar roken niet en drinken geen alcohol.

 3. Illegale drugs worden niet getolereerd binnen de club. Bij signalen zal het bestuur het niet nalaten om de betrokken personen aan te spreken.

 4. Je maakt deel uit van een team, dus gedraag je fair tegenover al je medespelers. Een (h)echt team wordt ook gevormd naast het terrein. Gedraag je sportief tegenover trainer, medespelers, scheidsrechters, tegenstanders en supporters.

 5. Hou de veiligheid van jezelf en de anderen in het oog. Een in je terrein rollende bal wordt bijv. nooit teruggegooid of -geschopt, maar veilig terugbezorgd of aan de kant gelegd. Draag zorg voor mekaars fysiek en mentaal welzijn. Zie je iets wat niet door de beugel kan, spreek je trainer of een API aan.

 6. Grensoverschrijdend gedrag (onder andere pestgedrag) wordt niet getolereerd. Ook hier kan je terecht bij trainer of API.

 7. Je trainer zet zich volledig in voor jou. Tracht steeds correct uit te voeren wat je wordt opgedragen. Wanneer iets wordt uitgelegd, zorg er dan voor dat het stil is (niet praten, niet dribbelen met ballen,…). Gemaakte afspraken worden opgevolgd.

 8. Wees steeds op tijd op training of wedstrijd. Je bent speelklaar op het afgesproken uur. Tracht maximaal aanwezig te zijn. Kan dit uitzonderlijk niet, verwittig dan je trainer zoals afgesproken. Dit zo snel mogelijk, maar minimaal 2u voor de training. Op training en wedstrijd verlaat niemand het terrein zonder een seintje te geven.

 9. GSM gebruik tijdens trainingen en wedstrijden is niet toegestaan. In noodsituaties vraag je eerst toestemming aan je trainer.

 10. Gebruik van sociale media houdt risico’s in. Wees je er van bewust dat communiceren (via whatsapp, snapchat,...) over ploeg- en volleybal-gerelateerde zaken in subgroepjes binnen je ploeg niet ok is. Gevoelige zaken bespreek je best face-to-face, eventueel met ondersteuning van je trainer, en niet via sociale media.

 11. Bij het begin en einde van trainingen en wedstrijden helpt iedereen de ballen te verzamelen en het materiaal op te zetten of op te bergen. Help mee om het materiaal en ballen in goede staat te houden.

 12. Neem na de inspanning een douche. Hou hierbij rekening met de zaalwachter, dus verlaat de kleedkamer tijdig en in een propere staat. Verzorg je kledij voor, tijdens en na het sporten. Zorg ervoor dat je kledij (sportkledij, ondergoed, degelijke sportschoenen) aangepast is aan de sport die je beoefent.

 13. Breng waardevolle voorwerpen bij voorkeur niet mee en laat ze zeker niet achter in de kleedkamers. Neem ze mee naar de zaal onder eigen verantwoordelijkheid. Breng niet te veel geld mee naar de sporthal.

 14. Het runnen van onze club kost veel geld. Wanneer de club een activiteit organiseert om geld in het laatje te brengen: kermiscafé, eetfestijn, enz, zet je dan in om er een groot succes van te maken. Het komt immers ten goede van jezelf en de andere leden.

 15. Lidgeld wordt op tijd betaald.

Sporthal

Adres:

Leeweg 25
9270 Laarne

09 369 16 31

 
 

Door verschillende werkzaamheden in de ruime buurt van de sporthal is er een complexe verkeerssituatie ontstaan waardoor de sporthal enkel nog bereikbaar via de Wegvoeringsstraat/Meirhoekstraat/Laarnesteenweg - Korte Meire en Veldmeersstraat

Verkeer dat via de autosnelweg E17 naar Laarne komt, raden we aan om in plaats van afrit 11 Beervelde te nemen, de R4 richting Merelbeke te nemen en vervolgens afrit 5 Laarne

Het verkeer dat via de N445 uit de richting Dendermonde komt, raden we aan om via de N407 richting Wetteren te rijden en vervolgens daar via de Laarnesteenweg naar de sporthal te rijden.

 
 
Copyright ©2024 VC Kalken. All Rights Reserved. Created with Joomla and Helix 3.